Tarinoiden tausta

Eläköön eilinen! - blogi ja sen tarinat ovat syntyneet rakkaudesta ja syvästä kiinnostuksesta kotikaupunkiini Espooseen ja sen asukkaisiin. Espoota pidetään usein nuorena kaupunkina, jolla ei ole historiaa eikä mielenkiintoisia nähtävyyksiä. Nopeasti kasvavalla ja muuttuvalla kaupungillamme on kuitenkin pitkä ja värikäs menneisyys tulvillaan kiehtovia henkilöitä ja paikkoja, joiden tarinat ansaitsevat tulla kerrotuiksi.

Työssäni Espooseen erikoistuneena oppaana ja luennoitsijani huomaan jatkuvasti, kuinka kiinnostuneita ihmiset ovat kuulemaan oman asuinympäristönsä menneisyydestä, menneiden aikojen merkkihenkilöistä sekä meidän päiviimme säilyneistä rakennuksista ja luonnonkohteista. Blogini on syntynyt opastusteni ja luentojeni sekä saamani todella runsaan palautteen ja toiveiden pohjalta - rakkaudesta Espooseen ja espoolaisiin. Kertomuksien tapahtumapaikkoina ovat niin espoolaiset kartanot ja huvilat puutarhoineen, kuin saariston kalastajamökit ja työväen asunnot. Asukkaina tavataan  mm. Albergan keikariamiraali Carl Tersmeden, Espoon kartanon Sofia Lovisa Ramsay ja Träskändan hyvä haltijatar Aurora Karamzin, vierainaan Ruotsin kuninkaita,  Venäjän keisareita, Viaporin upseereita, sekä Kuninkaantien värikkäitä kulkijoita.

Tavoitteenani on lisätä ihmisten kotiseututuntemusta ja toivottavasti myös aitoa kiinnostusta ja rakkautta omaa asuinpaikkaansa kohtaan.  Yhtälailla toivon tarinoiden lisäävän ulkopaikkakuntalaisten kiinnostusta kaupunkiamme ja sen historiaa sekä nähtävyyksiä kohtaan.  Kotiseutuylpeys ja -rakkaus eivät merkitse toisia ylenkatsovaa nurkkapatriotismia, vaan myönteistä ja arvostavaa suhtautumista omaan syntymä- tai asuinpaikkaan, sen ihmisiin, luontoon ja rakennettuun ympäristöön. Terveeseen kotiseuturakkauteen kuuluu myös kyky nähdä asuinalueensa viat ja puutteet, sekä halu vaikuttaa niihin. Jokaisella meistä on vastuu kotiseudustamme. Rakasta ja arvostettua aluetta haluaa vaalia ja kehittää.

Artikkelien loppuun olen liittänyt tietoa paikannimistöstä sekä edelleen olemassa olevista historiallisista kohteista osoitteineen. Toivon näiden pikku juttujen toimivan myös innoittajana omatoimisille kotiseuturetkille. Kohdevierailuiden sekä jännittävien elämäntarinoiden myötä historialliset tapahtumat ja henkilöt  tulevat eläviksi ja merkittäviksi.

Tarinat menneestä toimivat pohjana myös tämän päivän toiminnallemme sekä tulevaisuutta koskeville ratkaisuille.  Kotiseutuaan arvostavat asukkaat haluavat kasvattaa juurensa syvemmälle Espoon maaperään ja olla muokkaamassa siitä yhä parempaa.

Tarinani pohjautuvat laajaan lähdeaineistoon - kirjoihin, näyttelyjulkaisuihin, lehtijuttuihin ja haastatteluihin - joka on mainittu kohdassa lähteet. Syvä kiitokseni ja kunnioitukseni Espoon historiasta ansiokkaasti kirjoittaneille tutkijoille ja toimittajille, joiden aineistoa olen laajasti hyödyntänyt sekä suullisia tietoja antaneille upeille espoolaisille. Espoon kaupunginmuseo on antanut ystävällisesti luvan käyttää kuviaan. ´

Blogini nimi Eläköön eilinen! on kunnianosoitus menneisyydelle sekä toivomus, että menneiden aikojen tarinat sekä merkittävät kohteet säilyisivät myös jälkipolville. Eilispäivän vaikuttajien rohkea ja ennakkoluuloton toiminta voi toimia innoittajana myös tämän päivän ihmisille. Yhdenkin ihmisen työllä voi olla suuret ja kauaskantoiset seuraukset, jos uskoo vahvasti asiaansa ja on valmis tekemään kovasti työtä.     

Mukavia lukuhetkiä - Eläköön Espoo - Eläköön eilinen! 

Espoon Tapiolassa 21.9.2013
Mari Nevalainen 


Vartti 6.6.2007. Teksti Henna Savolainen, kuvat Riitta Supperi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti