Lähteet

Aaltonen, Sami: Aavetaloja. Nemo. Gummerus. 2002. 

Alberga. Espoon kaupunginmuseon julkaisu, Frenckellin kirjapaino, Espoo 1997. 

Aurora Karamzin Aristokratian elämää. Espoon kaupunginmuseon julkaisu. Otavan kirjapaino Oy, Keuruu 2006.

Aurora Karamzin ja vallan näyttämöt, Espoon kaupunginmuseon julkaisu, WellPrint Oy, Espoo 2006.

Björkman Sten et al.: Käännekohta Porkkala ja Espoo 1944-1956. Espoon kaupunginmuseon julkaisu, Oy Fram Ab, Vaasa 2006.

Broman, Riitta: Kaisa Kallio ja Kaisankoti. PunaMusta, Joensuu 1993.

Cardberg C.J., Kaj Dahl: Kuninkaantie Turusta Viipuriin. Otava 1991.

Dahl, Kaj & Gardberg C.J.: Suomen kartanoita. Otava, Keuruu 2001.

Dahl, Kaj: Saariston salakuljettajat, Schildt 2003.
Enbom, Sten: 100 år med Esbo Segelföreningen. Esbo Segelförening r.f. 2006

Eskola, Eeva: Vanha Hagalund. Gummerus, Jyväskylä 1984. 

Eskonen, Satu et al: Prinsessa Dagmar, Keisarinna Maria Feodorovna. Etelä-Karjalan museon julkaisu. Art-Print Oy 2010

Glims. Espoon kaupunginmuseon julkaisu, Frenckellin kirjapaino, Espoo 1998. 

Haikkonen iris, Teräväinen Erkki: Kartanon mailla - sätereitä ja rälssimiehiä. Karttakeskus,

Hurskainen, Eeva: Aurora Karamzin, Pietarin hovista köyhien auttajaksi, Kirjapaja 2000

Hurskainen, Eeva: Aurora Karamzin ja äidin tehtävä, Kirjapaja 2008

Hämeri, Juhani et al: Espoon kirkko, pitäjänkirkosta tuomiokirkoksi, Kirjapaino Verbi Oy, Espoo 2003. 

Härö Erkki: Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema (KM:n julkaisu 1991)

Ikkala Marja-Leena: Kylästä lähiöön. Espoo-sarja. 1989.

Ilonen, Arvi: Arkkitehtuuriopas Helsinki, Espoo, Kauniainen Vantaa. Otava 2009.

Itkonen Uolevi: Espookirja. Jyväskylä 1992.

Itkonen Uolevi ym. : Siltaa rakentaen. Näkökulmia ja havaintoja Espoon rakentumisesta ja tulevaisuudesta. Espoon kaupunki 2008.

Itkonen Uolevi: Espookirja (Espoon kaupunki 1992)

Itkonen, Uolevi: Ihmisiä Tapiolassa. Gummerus, Jyväskylä 1988.

Itkonen, Kirvesniemi, Hämeri ;Kuninkaantie Espoossa (Espoon Perinneyhdistys Aurora), 2002

Itkonen, Uolevi, Rytilä, Pekka: Leppävaarakirja.

Johansson, Ulf: Sagan om Bemböle. Esbo hembygdsföreningen. Ekenäs Tryckeri Ab, 2006.

Kajanti, Caius: Koskettavia naiskohtaloita Suomen historiasta. Karisto OY, Hämeenlinna 2000.

Kauklahden lasitehdas 1923-1952  (EKM 1981)

Kirvesniemi A., Vehmaskoski J.: Espoon perinneyhdistys Aurora ry 200-2010 (2010)

Kivimäki, Pirkko /Espoon Perinneyhdistys Aurora: Träskändan kartanon ja Aurora Karamzinin tarina, Espoo 2012

Kuhlberg, Svante: Venäläiset kauppiaat Helsingin historiassa. Helsingin Venäläinen Kauppiasyhdistys ry. Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2002.

Kylä - keskiaikaa Itämeren rannalla. Espoon kaupunginmuseon julkaisu, Lönnberg Print & Promo, Helsinki 2008.
Lahti Matti J.: Espoo maalaispitäjästä suurkauppalaksi. (Espoo 1975).

Laine, Sirkku: Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Espoossa. Espoon kaupungin tekninen keskus 1998.

Lehto Katri:  Kytäjän kreivitär - Marie Linderin elämä, Keuruu 1985

Lindell, Marja-Liisa: Kauklahti, kotikylämme. Reprotalo Oy, Helsinki 2008.

Långvik-Huomo ja Vento: Aikamatka Espoossa (Espoon kaupunginmuseo), 2003

Luoto Reima T.A.: Espoon aikakirjat. Espoon kaupunki 2001.

Luoto Reima T.A.: Espoo - kasvun näkijät ja tekijät. Espoon kaupunginmuseo 2004.

Lönnqvist, Bo: Kartanot ja rusthollit Helsingin seudulla.  Schildts. Gummerus 2009.

Lönnqvist, Bo: Kartanot ja rusthollit Helsingin seudulla. Gummerus, Jyväskylä 2009.

Mallat, Kaija et al: Kylä-Espoo. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus. Gummerus, Jyväskylä 2008. 
Martin, Timo: Akseli Gallen-Kallela 1865-1931. AB Boktryck, Ruotsi 1985.

Myllylä Yrjö ( toim.), Kauklahden ensimmäinen tiilitehtailijan Karl Wilkmanin tarina. Kauklahti Seura 2007).

Mäkelä-Alitalo et al: Sinebrychoffit. SKS: Helsinki.

Naisen elämää Espoossa, Espoo-sarja (EKM:n julkaisu 1992)

Nikander Hagar: Espoo 1700-1865 (Espoo-sarja ; Espoon kaupunki 1984)

Nurmi, Veli: Espoon kansakoulut. Espoon kaupunginmuseon julkaisu, Alfabox Oy 1991.

Nykänen, Anita: Bodominjärvi tarinat elävät kuvissa. Karisto Oy, Hämeenlinna 2006.

Qvarnström, Ingrid: Tarunhohteinen elämä - Aurora Karamzin ja hänen aikakautensa, 1948.

Raunio, Ilkka: Adlercreutzeista Österbladeihin, Suomen säätyläistön historia. Gummerus, Jyväskylä 2000.

Runeberg, J.L.: Vänsrikki Stoolin tarinat, Karisto 2000

Saaristo Espoo. Espoon kaupungin viestintäyksikkö, SP-Paino Ky, Hyvinkää 1996.

Saloranta, Pauli et al: Albergasta Leppävaaraan. Leppävaara-seura ry. Saarijärven offset oy, 2011.

Sarasalo, Aapeli: Aurora Karamzin ja hänen aikansa, 1972

Siiriäinen Ari et al.: Mankkaan seudun historiikki. Punamusta, Helsinki 1993.

Sillanpää, Pirkko: Kartanoita ja huviloita Keski-Espoossa. Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2003.

Strandström T, & J., Johansson U.: Espoo ilmasta 2011)

Suomen kunnallisvaakunat . Suomen Kunnallisliitto, 1982.

Suvisaari, Jukka: Kruunattu hevosenkenkä. Gummerus, Saarijärvi 2005.

Tiilikainen, Heikki: Tsaarin amiraalisuomalainen Oscar von Kraemer. AtlasArt, Porvoo 2008.

Toikka-Karvonen Annikki: Tapiolan koteja. WSOY, Porvoo, 1963.

Tuomi, Timo: Tapiola, arkkitehtuuriopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1992. 

Tuomi, Timo et al: Tapiola Life and Architecture. Tammer-Paino Oy, Tampere 2003.

Tuomi-Nikula Jorma ja Päivi: Keisarit kesälomalla Suomessa. Atena Kustannus Oy, Jyväskylä 2002.

Tuomisto, Tero: Espoon työväenliikkeen historia 1950 -luvulle. Weilin + Göös, Espoo 1984.

Turunen Matti: Jos täytätte mun lasini. Suomalaisen panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden vuosisata. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuudenliitto ry. Helsinki 2002.

Vallgren Ville: Pariisin Villen ruokasaarna. Finnreklama Oy, Sulkava 2003.
Villa Elfvik. Espoon kaupunginmuseon julkaisu, Espoo 1986.

Villa Rulludd. Espoon kaupunginmuseon julkaisu,  Frenckellin kirjapaino, Espoo 1997. 

Viljamaa-Laakso, Marja et al. Kuninkaantie. Tien kulku ja vaiheet Espoossa (Espoon kaupunkisuunnitteluvirasto. Nimistöyksikkö.  1987).

Wahlroos Tuija et al: Tarvaspää Akseli Gallen-Kallelan ateljeena. Gallen-Kalelan Museo SKS; Helsinki.

Jyläskoski, Into: Pirtusota Suomemme rannoilla. Akateeminen kustannusliike, 1976. 

Kallonen, Kari: Algoth Niska : salakuljettajien kuningas. Revontuli, Tampere 2000.
Niska Algot: Mina äventyr

Kirkasta kuppiin ja nuppiin! Väkijuomain salakuljetus Espoossa 1919-1932. Espoon kaupunginmuseon julkaisu 1997.

Esitteet ja lehtiset:

Aarteita ja tarinoita, Helsingin Diakonissalaitoksen museo

Aurora Karamzin ja vallan näyttämöt, Espoon kaupunginmuseo 2006.

Espoon Rullavuori - Merellisen rantaraitin kulttuuripuisto, Rullavuori ry, 2005.

Hakasalmen huvila, Helsingin kaupuginmuseo 1995.

Helsingin Diakonissalaitoksen tarina

Huvilamuseo Villa Rulludd, Espoon kaupunginmuseo

Taidetalo Pikku-Aurora

Tervetuloa Diakonissalaitoksen kirkkoon!, 2005

Träskändan luontopolku, Espoon ympäristölautakunta 1998.

Lehdet:

Diacor -Viesti

EE -Mail 2002
EE-mail 2006 (Aurora Karamzin)

Eeva 2006 (Aurora Karamzin)

Espoo -lehti 2012-2013

Esse 2012

Gloria 2006 (Aurora Karamzin)

Helsingfors Dagblad, 1888. (suomennos)

Helsingin Sanomat 2002

Helsingin Sanomat 2006

Helsingin Sanomat 2007

Helsinki-info

Kirkko ja kaupunki

Länsiväylä 2002-2006

Meidän Suomi 2010
Nykypäivä 2006 (Aurora Karamzin)

Vitriini 2008

Verkkouutiset 2001

Internetsivuja:

Espoon kaupunginmuseo http://www.espoonkaupunginmuseo.fi/fi-FI

Espoon kaupunkipolut http://www.ekyl.fi/palvelut/espoon-kotikaupunkipolut/

Perinneyhdistys Aurora http://espoonaurora.net/

Tony Hagerlund http://www.hagerlund.net/fi/alueet/espoo/suur-matinkyla/olari

Pikku-Auroran Taidetalo http://www.espoo.fi/pikkuaurora

A Blog About Finland http://lettersofgreenfinland.blogspot.fi/
Papin pojasta suurteollisuusmieheksi - Alfred Kihlman ja nousevan keskiluokan sosiaaliset verkostot 1800-luvun Suomessa www.ethesis.fi

Haastatteluja:

Mette Almay

Yvonne Godhwani

Tommi Heinonen

 Matti Kiiskinen

Pirkko Kivimäki

Esko Uotila

Benita Åkerlund

Muita:

Espoon tekninen keskus (2000). Pikku-Aurora hankesuunnitelma (hyväksytty KH 2/10/2000).

Träskända-toimikunta (1974). Träskändan kartanon käyttösuunnitelma. Espoo: Teknillisen viraston talonrakennusosasto.

Träskändan kartanopuiston hoito- ja käyttösuunnitelma 2008-2017 ( Espoon kaupunki, tekninen keskus)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti